Orgány sociálně-právní ochrany dětí

Městský úřad Broumov

www.broumov.net

Městský úřad Dobruška

www.mestodobruska.cz

Městský úřad Dvůr Králové n. Labem

www.mudk.cz

Městský úřad Hořice

www.horice.org

Magistrát města Hradce Králové

www.hradeckralove.org

Městský úřad Jaroměř

www.jaromer-josefov.cz

Městský úřad Jičín

www.mujicin.cz

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

www.kostelecno.cz

Městský úřad Náchod

www.mestonachod.cz

Městský úřad Nová Paka

www.munovapaka.cz

Městský úřad Nové Město nad Metují

www.novemestonm.cz

Městský úřad Nový Bydžov

www.novybydzov.cz

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

www.rychnov-city.cz

Městský úřad Trutnov

www.trutnov.cz

Městský úřad Vrchlabí

www.muvrchlabi.cz

Neziskové organizace doprovázející pěstouny v Královéhradeckém kraji

Stopa čápa – SALINGER, z. s. Hradec Králové

www.salinger.cz

Centrum sociální pomoci a služeb, o. p. s. Hradec Králové

http://www.pestouni-nachodsko.cz

Centrum pěstounských rodin, z. s. Hradec Králové

www.pestounskerodiny.cz

Podzámčí, agentura podpory rodin a služeb, o. p. s. Chlumec nad Cidlinou

www.podzamci.cz

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Jaroměř

www.diamant-kralovehradecky.cz

Začít spolu, z. s. Broumov

www.zacit-spolu.cz

Centrum pro rodinu KLUBKO – Farní charita Dvůr Králové nad Labem

www.dk.charita.cz

Centrum náhradní rodinné péče MAJÁK – Oblastní charita Trutnov

www.trutnov.charita.cz

3K-centrum Trutnov

www.3K-centrum.webnode.cz

Centrum Dar – Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s. Benecko

www.centrumdar.cz

Dobrá rodina o.p.s., pobočka Pardubice

www.dobrarodina.cz

M+M Semonice z. s.

www.mmsemonice.cz

Vesta Pardubice, z. s.

www.vestapardubice.cz

Křídla pro pěstouny, z. s.

www.kridlapropestouny.cz

Sklady pro pěstouny

Centrum pěstounských rodin z. s.

Sadová, cca 10 km od Hradce Králové

www.pestounskerodiny.cz

Sklad pro pěstouny Pardubice

Jana Palacha 324, Pardubice

Facebook

Další zajímavosti

Právo na dětství

www.pravonadetstvi.cz

Buď IN pěstoun

www.budinpestoun.cz

Dobrý start – z rodiny doletí dál

www.dobrystart.cz

Hledáme rodiče

www.hledamerodice.cz

Virtuální knihovna NRP

www.knihovnanrp.cz

Dokumenty ke stažení

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

soubor PDF (0,7 MB)

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů

soubor PDF (0,3 MB)

Metodika doprovázení (MPSV)
Metodika doprovázení (Královéhradecký kraj)

Doprovázení pěstounských rodin

V rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII“ pokračuje pracovní skupina, která se zaměřuje na Podporu rozvoje doprovázení na území Královehradeckého kraje. V rámci pracovní skupiny vznikla metodika, jejichž cílem je sjednocení postupu provázejících organizací a nastavit tak minimální standart. Pro tvorbu metodiky byly osloveny všechny provázející organizace a OSPODy v KHK, kteří se tak mohly podílet na její realizaci.

Metodiku ke stažení naleznete výše.