Orgány sociálně-právní ochrany dětí

Neziskové organizace doprovázející pěstouny v Královéhradeckém kraji

Sklady pro pěstouny

Další zajímavosti

Dokumenty ke stažení

Doprovázení pěstounských rodin

V rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII“ pokračuje pracovní skupina, která se zaměřuje na Podporu rozvoje doprovázení na území Královehradeckého kraje. V rámci pracovní skupiny vznikla metodika, jejichž cílem je sjednocení postupu provázejících organizací a nastavit tak minimální standart. Pro tvorbu metodiky byly osloveny všechny provázející organizace a OSPODy v KHK, kteří se tak mohly podílet na její realizaci.

Metodiku ke stažení naleznete výše.