Úvod2020-07-24T09:48:49+02:00

„Dlouhodobě se nedaří pro více než 250 dětí z Královéhradeckého kraje najít náhradní rodiče. Není vám osud dětí, které to neměly v životě jednoduché, lhostejný? Pomozte nám to změnit. Staňte se náhradním rodičem. Nehledáme supermany, ale super mámy a super táty, kteří budou tolerantní ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika, děti starší 6 let, děti zdravotně znevýhodněné.“

Aktuality

Sledujte nás i na Facebooku

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ🥳

📣 24.3.2021 se v Poslanecké sněmovně projednávala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Řešila se hlavně podoba pěstounské péče.

📣 Přečtěte si názor Lucie Šafránkové za SPD:

Péče o naše děti je základem naší budoucnosti
Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali novelu zákona
o sociálně-právní ochraně dětí. Šlo zejména o budoucí podobu nastavení pěstounské péče.
A, nebojím se to říci, o záchranu instituce pěstounství v České republice i pro budoucí léta.
Péče o ohrožené a opuštěné děti je společensky nesmírně významná
a záslužná práce, které si v hnutí SPD velmi vážíme. Ale její finanční ohodnocení je v současné době naprosto nedostatečné. Proto jsem v této oblasti předložila některé pozměňovací návrhy, které by tuto neudržitelnou situaci vylepšily.
Jak pomoci pěstounům
V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých v současné době, i v důsledku neutěšené finanční stránky pěstounství, ubývá. A klesá i počet nových zájemců o zajišťování pěstounské péče.
Navrhuji tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak
u tzv. dlouhodobých pěstounů, tak zejména i u pěstounů náhradních, krátkodobých, kteří musí být prakticky nonstop k dispozici k okamžitému převzetí dítěte do péče.
Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány absolutně nebyly.
V rozlišení odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna péče o děti, které jsou ze zdravotních důvodů závislé
na pomoci jiných osob. Což je péče nesrovnatelně náročnější, finančně i jinak, než standardní péče o zdravé dítě.
Při dlouhodobém zvyšování cen základních životních potřeb nevyhnutelně dochází k tomu, že tito přechodní pěstouni nemohou pokrýt veškeré nutné náklady spojené s péčí o zdravotně handicapované děti.
A vedle výkonu tohoto typu pěstounské péče nelze ještě pracovat, a to ani ve vedlejším pracovním poměru resp. na částečný úvazek.
Sama o sobě je toto těžká práce na plný úvazek, na 24 hodin denně.
Navíc každý pěstoun musí projít přísným úředním posouzením a hodnocením, jakožto i následnou přípravou pro pěstounství,
která se týká i členů jeho domácnosti.
Na rozdíl od tzv. příbuzenských pěstounů, členů rodiny dítěte, o které pečují. Ti touto přípravou procházet nemusí a nejsou ani tak detailně prověřovaní. I proto ve svém návrhu nově definuji způsob odměňování těchto příbuzenských pěstounů. A to tak, že odměna pěstouna by jim automaticky náležela jen při péči o děti zdravotně postižené na péči jiných osob – a v ostatních případech jen tehdy, pokud by to naléhavě vyžadovaly jejich sociální a majetkové poměry. O čemž by rozhodovala krajská pobočka Úřadu práce na základě vyjádření místně (dle trvalého bydliště pěstouna) příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme pěstounskou péči,
do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v péči ústavní - a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů
ve formě zvýšení nákladů na tento sociální služby, protože
už nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.
A, konečně, navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy
v národním hospodářství – jako je tomu například u všech typů důchodů.
Pevně věřím, že ke zvýšení odměn za poskytování pěstounské péče dojde co nejdříve. Je to jednak v zájmu naší budoucnosti –
ale hlavně, jde o splátku dlouhodobého dluhu, který jako společnost k našim pěstounům máme.Péče o naše děti je základem naší budoucnosti
Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali novelu zákona
o sociálně-právní ochraně dětí. Šlo zejména o budoucí podobu nastavení pěstounské péče.
A, nebojím se to říci, o záchranu instituce pěstounství v České republice i pro budoucí léta.
Péče o ohrožené a opuštěné děti je společensky nesmírně významná
a záslužná práce, které si v hnutí SPD velmi vážíme. Ale její finanční ohodnocení je v současné době naprosto nedostatečné. Proto jsem v této oblasti předložila některé pozměňovací návrhy, které by tuto neudržitelnou situaci vylepšily.
Jak pomoci pěstounům
V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých v současné době, i v důsledku neutěšené finanční stránky pěstounství, ubývá. A klesá i počet nových zájemců o zajišťování pěstounské péče.
Navrhuji tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak
u tzv. dlouhodobých pěstounů, tak zejména i u pěstounů náhradních, krátkodobých, kteří musí být prakticky nonstop k dispozici k okamžitému převzetí dítěte do péče.
Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány absolutně nebyly.
V rozlišení odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna péče o děti, které jsou ze zdravotních důvodů závislé
na pomoci jiných osob. Což je péče nesrovnatelně náročnější, finančně i jinak, než standardní péče o zdravé dítě.

Při dlouhodobém zvyšování cen základních životních potřeb nevyhnutelně dochází k tomu, že tito přechodní pěstouni nemohou pokrýt veškeré nutné náklady spojené s péčí o zdravotně handicapované děti.
A vedle výkonu tohoto typu pěstounské péče nelze ještě pracovat, a to ani ve vedlejším pracovním poměru resp. na částečný úvazek.
Sama o sobě je toto těžká práce na plný úvazek, na 24 hodin denně.
Navíc každý pěstoun musí projít přísným úředním posouzením a hodnocením, jakožto i následnou přípravou pro pěstounství,
která se týká i členů jeho domácnosti.
Na rozdíl od tzv. příbuzenských pěstounů, členů rodiny dítěte, o které pečují. Ti touto přípravou procházet nemusí a nejsou ani tak detailně prověřovaní. I proto ve svém návrhu nově definuji způsob odměňování těchto příbuzenských pěstounů. A to tak, že odměna pěstouna by jim automaticky náležela jen při péči o děti zdravotně postižené na péči jiných osob – a v ostatních případech jen tehdy, pokud by to naléhavě vyžadovaly jejich sociální a majetkové poměry. O čemž by rozhodovala krajská pobočka Úřadu práce na základě vyjádření místně (dle trvalého bydliště pěstouna) příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme pěstounskou péči,
do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v péči ústavní - a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů
ve formě zvýšení nákladů na tento sociální služby, protože
už nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.
A, konečně, navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy
v národním hospodářství – jako je tomu například u všech typů důchodů.
Pevně věřím, že ke zvýšení odměn za poskytování pěstounské péče dojde co nejdříve. Je to jednak v zájmu naší budoucnosti –
ale hlavně, jde o splátku dlouhodobého dluhu, který jako společnost k našim pěstounům máme.

(Foto a text: Zadavatel:SPD, zhotovitel: Lucie Šafránková)
... zobrazit vícezobrazit méně

NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ🥳

📣 24.3.2021 se v Poslanecké sněmovně projednávala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Řešila se hlavně podoba pěstounské péče.

📣 Přečtěte si názor Lucie Šafránkové za SPD:

Péče o naše děti je základem naší budoucnosti
Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali novelu zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí. Šlo zejména o budoucí podobu nastavení pěstounské péče. 
A, nebojím se to říci, o záchranu instituce pěstounství v České republice i pro budoucí léta.
Péče o ohrožené a opuštěné děti je společensky nesmírně významná 
a záslužná práce, které si v hnutí SPD velmi vážíme. Ale její finanční ohodnocení je v současné době naprosto nedostatečné. Proto jsem v této oblasti předložila některé pozměňovací návrhy, které by tuto neudržitelnou situaci vylepšily.
Jak pomoci pěstounům
V první řadě jde o návrh na zvýšení odměn pěstounů, kterých v současné době, i v důsledku neutěšené finanční stránky pěstounství, ubývá. A klesá i počet nových zájemců o zajišťování pěstounské péče.
Navrhuji tedy významné zvýšení měsíčních odměn jak 
u tzv. dlouhodobých pěstounů, tak zejména i u pěstounů náhradních, krátkodobých, kteří musí být prakticky nonstop k dispozici k okamžitému převzetí dítěte do péče.
Od roku 2013 byla několikrát navyšována minimální mzda, což vítáme a podporujeme, ovšem odměny pěstounů odpovídajícím způsobem navyšovány absolutně nebyly. 
V rozlišení odměn pěstounů nebyla ani adekvátním způsobem finančně zohledněna péče o děti, které jsou ze zdravotních důvodů závislé 
na pomoci jiných osob. Což je péče nesrovnatelně náročnější, finančně i jinak, než standardní péče o zdravé dítě. 
Při dlouhodobém zvyšování cen základních životních potřeb nevyhnutelně dochází k tomu, že tito přechodní pěstouni nemohou pokrýt veškeré nutné náklady spojené s péčí o zdravotně handicapované děti. 
A vedle výkonu tohoto typu pěstounské péče nelze ještě pracovat, a to ani ve vedlejším pracovním poměru resp. na částečný úvazek. 
Sama o sobě je toto těžká práce na plný úvazek, na 24 hodin denně.
Navíc každý pěstoun musí projít přísným úředním posouzením a hodnocením, jakožto i následnou přípravou pro pěstounství, 
která se týká i členů jeho domácnosti.
Na rozdíl od tzv. příbuzenských pěstounů, členů rodiny dítěte, o které pečují. Ti touto přípravou procházet nemusí a nejsou ani tak detailně prověřovaní. I proto ve svém návrhu nově definuji způsob odměňování těchto příbuzenských pěstounů. A to tak, že odměna pěstouna by jim automaticky náležela jen při péči o děti zdravotně postižené na péči jiných osob – a v ostatních případech jen tehdy, pokud by to naléhavě vyžadovaly jejich sociální a majetkové poměry. O čemž by rozhodovala krajská pobočka Úřadu práce na základě vyjádření místně (dle trvalého bydliště pěstouna) příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud nyní razantně finančně nepodpoříme pěstounskou péči, 
do budoucna vzroste počet opuštěných a ohrožených dětí umístěných v péči ústavní - a tím pádem dojde i ke zvýšení veřejných výdajů 
ve formě zvýšení nákladů na tento sociální služby, protože 
už nebudeme mít jinou možnost, jak tuto péči adekvátně zajistit.
A, konečně, navrhujeme do zákona vložit automatický valorizační mechanismus, pomocí něhož by se odměny pěstounů pravidelně zvyšovaly na základě meziročního růstu reálné průměrné mzdy 
v národním hospodářství – jako je tomu například u všech typů důchodů. 
Pevně věřím, že ke zvýšení odměn za poskytování pěstounské péče dojde co nejdříve. Je to jednak v zájmu naší budoucnosti – 
ale hlavně, jde o splátku dlouhodobého dluhu, který jako společnost k našim pěstounům máme.