Adopce / Osvojení

  • Adopcí / osvojením se rozumí přijetí cizího dítěte za vlastní.

  • Mezi osvojiteli a dítětem vznikají z hlediska práva stejné příbuzenské vztahy jako mezi rodiči a dětmi.

  • Příbuzenské vztahy dítěte s původní rodinou rozhodnutím soudu o osvojení zanikají.

  • Adoptovat si dítě mohou manželé nebo jeden z manželů; výjimečně může osvojit i jiná osoba, v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči.

  • Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl – zpravidla ne menší než 16 let.

Pěstounská péče

  • Z právního hlediska mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem v případě osvojení. Zákonnými zástupci dítěte obvykle zůstávají jeho biologičtí rodiče.

  • Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Má právo dítě zastupovat a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. Pěstoun k dítěti nemá vyživovací povinnost.

  • Pokud je to v zájmu dítěte, je pěstoun povinen podporovat kontakt dítěte s jeho původní rodinou a osobami dítěti blízkými.

  • Pěstounská péče končí buď návratem dítěte zpět do jeho původní rodiny, dosažením zletilosti nebo ukončením studia (max do 26 let).

Pěstounská péče na přechodnou dobu

  • Je tu pro děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině a hledá se pro ně vhodné řešení situace – návrat do biologické rodiny, adopce, dlouhodobá pěstounská péče apod. Trvá maximálně 1 rok.

Chci vědět víc

Co by měl náhradní rodič splňovat?

soubor PDF (0,1 MB)

Pěstounská péče o děti ve věku 6-12 let

soubor PDF (0,1 MB)

Děti a jejich původní rodina

soubor PDF (0,1 MB)

Děti se zdravotním znevýhodněním

soubor PDF (0,1 MB)

Identita dětí v náhradní rodinné péči

soubor PDF (0,1 MB)

Jaké jsou děti v náhradní rodinné péči

soubor PDF (0,1 MB)

Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů

soubor PDF (0,1 MB)

Kdo se může stát náhradním rodičem

soubor PDF (0,8 MB)

Doprovázení pěstounů

soubor PDF (0,1 MB)

Cesta k přijetí dítěte

soubor PDF (0,1 MB)