Hostitelská péče v praxi Královéhradeckého kraje2024-04-25T22:26:11+02:00

Ze statistiky KHK za rok 2023 vyplynulo, že v minulém roce bylo cca 30 zájemců o hostitelskou péči a 16 osob prakticky hostitelskou péči vykonává. Počet těchto osob tedy oproti loňskému roku (kdy bylo 20 zájemců) mírně stoupl. Krajský úřad nemá k dispozici jmenný seznam těchto lidí, evidujeme pouze osoby, které jdou k psychologickému vyšetření (za rok 2023 byli pouze tři takové žádosti).

Krajský úřad KHK nevytipovává dítě vhodné pro hostitelskou péči, doporučený postup je, že hostitelé kontaktují přímo DD a ten ve spolupráci s OSPOD dítěte vyhodnocuje vhodnost hostitelské péče k dítěti, OSPOD žadatelů proces koordinuje do doby navázání na konkrétní dítě. Prosíme tedy OSPOD žadatelů, nasměrovat hostitele na dětské domovy (resp. DDŠ/VÚ) – předat kontakty na DD, kde se sami nabídnou a nechají DD na zvážení možného dítěte. OSPOD by měl koordinovat a nabízet podporu, tzn., aby hostitelé skutečně zavolali do DD, dotazovat se, kam všude zavolali, jak dopadli, zda je zapotřebí, aby se upřesnily nějaké informace, být nápomocen jim vše vysvětlit. A dále zjistit od hostitelů aktuální představy o dítěti, zda se jejich představa od původní žádosti nezměnila (o dítěti a dojezdu do DD). OSPOD dítěte by měl také zvážit uspořádání případového setkání. Vyjasnění všech představ zainteresovaných stran a doplnění informací.

Připomínáme tedy ještě doporučený postup, který byl stanoven na společném setkání minulý rok k tomuto tématu:

  • první informativní schůzky realizuje OSPOD žadatelů;
  • podmínky, které musí zájemce o hostitelskou péči splňovat, vycházejí z přiměřeného posouzení (obdobně jako je u pěstounské péče), spisová dokumentace by měla obsahovat především doklad o trestní bezúhonnosti a posouzení sociálního a rodinného prostředí;
  • poté můžete být žádáno o psychologické posouzení zájemců o HP ze strany KÚKHK;
  • psycholožka KÚKHK provede jednorázové psychologické posouzení zaměřené na vyloučení patologie osobnosti a patologické motivace k hostitelské péči;
  • KÚKHK poté zašle zprávu o výsledku psychologického posouzení, která bude poskytnuta hostitelům, kteří kontaktují přímo DD, který ve spolupráci s OSPOD dítěte vyhodnocuje vhodnost hostitelské péče k dítěti.

Tématem hostitelství se šíře zabývá organizace Děti patří domů, z.s., která k tomu zpracovala odbornou metodiku, nabízí informace a možnost proškolení hostitelů. Přikládáme odkazy, který Vám také pomůže se v daném tématu více orientovat:

Hostitelská péče a příprava k ní – pro zájemce o hostitelskou péči;

Hostitelská péče a příprava k ní – odborná metodika.