Tento den na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje zasedala Pracovní skupina NRP a zároveň porada vedoucích Orgánů sociálně právní ochrany dětí z Královéhradeckého kraje. Sociální pracovnice krajského úřadu a členové pracovní skupiny NRP upekli bábovky a společně pak při setkání tímto gestem poděkovali stávajícím náhradním rodičům.

Ve stejný den se v Královéhradeckem kraji konal i Den pro rodinu v Kostelci nad Orlicí, kde sociální pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dětí, děkovali pěstounům. Také upekli bábovky.

V Chlumci nad Cidlinou Bábovkoví den v organizaci Podzámčí, Agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. se děkovalo dříve, již 29.5.2024.

Takže ještě jednou – DÍK NÁHRADNÍM RODINÁM !!!!