Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo dokument s tématikou náhradního rodičovství. Jedná se o  Doprovázení osob pečujících, osob v evidenci a jim svěřených dětí. Ke shlédnutí ZDE: Metodika doprovázení.

Dokument vznikl na základě potřeby sjednotit postupy doprovázení.

„Cílem doprovázení je podpora při vytváření bezpečného a stabilního prostředí pro dítě a rovněž pomoc a podpora pěstounské rodině toto přijatému dítěti zabezpečit.“