Královéhradecký kraj realizuje od 1. 1. 2023 projekt s názvem Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji. Jednou z hlavních aktivit projektu je Kampaň na podporu náhradní rodinné péče v KHK. Součástí kampaně je pracovní skupina, která se pravidelně schází. Skupina má v Královéhradeckém kraji tradici. Nejprve spontánně vznikla z potřeb terénu pro nedostatek náhradních rodičů a dále se zapojila do projektů Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI, Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII a nyní proplouvá aktuálním projektem.

Pracovní skupina je složena ze 16 osob, které se tématu náhradního rodičovství profesně věnují, a dalších odborníků, kteří mohou pomoci s propagací myšlenek náhradního rodičovství. Např. zástupci OSOD, doprovázejících organizací, pěstouni, PR atd.

Pracovní skupina se aktuálně věnuje plánovanému Týdnu pěstounství, který v Královéhradeckém kraji proběhne 11. – 17. 9. 2023. Týden vyvrcholí akcí Den pro pěstouny v sobotu 16. 9. 2023, která se plánuje v Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem.

Týden pěstounství slouží nejen k propagaci a osvětě myšlenek náhradního rodičovství, ale také, a především, k poděkováním stávajícím pěstounům, náhradním rodičům, kteří doslova se srdcem na dlani pečují o svěřené děti. Za jejich každodenní péči jim patří velké poděkování, protože právě díky nim tyto děti zažívají situace, které se dají zažít jen v rodině.

Dále se pracovní skupina zaměřuje na osvětu tématu náhradní rodinné péče, na výběr strategie propagace, aktualizaci webových stránek www.stansenahradnimrodicem.cz, aktualizaci facebookového profilu Staň se náhradním rodičem, vytvoření propagačních materiálů pro Královéhradecký kraj, mediální zviditelnění…