Oslovila nás organizace SPIRIT s prosbou o sdílení jejich dotazníku „Jaké služby, my pěstouni, opravdu čerpáme?“. Vytvořili jej na základě čím dál častějších dotazů a výtek, které jim přicházejí. Hledají způsob, jak toto téma uchopit ku prospěchu fungování pěstounské péče a podrobné analýzy spokojenosti, jež je jedním z důležitých článků. Výsledek bude dán k dispozici jak MPSV, tak i jednotlivým krajským úřadům.