Projekt „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny“, na kterém spolupracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR, podporuje transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Projekt byl realizován v letech 2019 – 2022 prostřednictvím tří klíčových aktivit: tvorby Krajského modelu sítě služeb, Přehodnocení situace dětí v ústavní péči a Systematických návštěv ústavních zařízení. O této, třetí klíčové aktivitě aktuálně MPSV vydává podrobnou zprávu.

Návštěvy ústavních zařízení byly zaměřeny na mapování pěti oblastí: bezpečí, zdraví, učení, chování a materiální zajištění. Probíhaly v domovech pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, diagnostických ústavech, dětských domovech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech a dětských domovech pro děti do tří let. V Královéhradeckém kraji bylo navštíveno 15 ze 16 existujících zařízení.

Ze zjištění vyplývá, že mezi zařízeními v celé České republice jsou velké rozdíly, ale mají také mnoho společného. Všem oblastem vždy výrazně napomáhá, když se jedná o zařízení menšího typu, s menším počtem klientů a v lokalitě, ve které jsou snadno dostupné důležité služby. Přístup personálu ke klientům pak může daleko snáze vyhovovat individuálním potřebám dětí a celkově se přiblížit běžné domácnosti. Děti se cítí bezpečněji, jsou lépe informovány, mají více soukromí, je lépe podporována samostatnost a kompetence důležité pro budoucí život. Personál má větší možnosti s dětmi navázat vztah a tím může i účinněji výchovně působit. Pro nás je to potvrzení, že i u nás v kraji jdeme správnou cestou.  Zde naleznete celé znění zprávy.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

koordinátor Transformace péče o ohrožené děti a rodiny

Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000330