Nedílnou a velmi důležitou součástí transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny je také deinstitucionalizace ústavních zařízení pro děti. Cílem je přiblížit dětské domovy co nejblíže běžné domácnosti. Je to náročnější úkol, než by se mohlo na první pohled zdát.

Je třeba brát v potaz, že děti umisťované do dětských domovů mají ve většině případů za sebou velmi těžkou minulost. Mnohdy jsou traumatizované, nebo mají obtížné projevy v chování. Personál dětského domova musí především dbát na individuální potřeby dítěte, zároveň ale musí zajistit bezpečí ostatním dětem. A to bezpečí jak fyzické, tak i emocionální. Zákon č. 109/2002 Sb., kterým se dětské domovy (a také dětské domovy se školou, diagnostické a výchovné ústavy) musí řídit, je velice zastaralý a neodpovídá současným trendům. Často pokrokovým ředitelům dětských domovů svazuje ruce. Překážkou bývají i některé nevyhovující nemovitosti, ve kterých dětské domovy sídlí, nebo může být překážkou i nedostatek personálu. Přesto lze v ledasčem opustit institucionální hromadnou výchovu a přejít k vyšší míře individualizace.

V Pardubickém kraji již několik dětských domovů prošlo velkými změnami, které vedly právě tímto směrem. Například dětský domov v Moravské Třebové. Děkuji tímto řediteli tohoto zařízení, panu magistru Širůčkovi, za sdílení dobré praxe a cenné rady. I zde již transformace běží na plné obrátky. Je to dlouhý proces, který trvá léta, a jak pan ředitel dodává: „Nikdy to není hotový a neměnný stav. Stále se objevují další výzvy.“ Ale je to možné. Na cestě k cíli bude nutné transformační plány opakovaně aktualizovat, některé představy opustit nebo zůstat u kompromisů. I tak dnes již tento dětský domov nepotřebuje centrální jídelnu ani centrální nákupy, vlastní zájmové kroužky ani pradlenu. Děti se podílí na chodu domácnosti tak, jak je to běžné v rodinách. Nemají žádné označení oblečení, jsou propojeny s místní komunitou a mají kamarády i mimo dětský domov. Dveře pracovny vychovatelek nejsou nikdy zamčené, zato koupelna a záchod se zevnitř zamknout dají. Domov pro dospívající děti nabízí i zázemí s velmi vysokou mírou soukromí a samostatnosti.

Pokud děti nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, musíme jim zajistit bezpečné místo, které rodinu co nejvíce připomíná a které je co nejlépe připraví na samostatný život.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

koordinátor transformace péče o ohrožené děti

Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000330