Je zřejmé, že proces Transformace vyžaduje na krajské úrovni aktivní spolupráci sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí, školství i zdravotnictví. Každý odbor má své odborníky, průzkumy a analýzy a tím i nejkvalifikovanější a aktuální přehled o potřebách svých rezortů. Pracovní skupina k Transformaci je nezbytná platforma k výměně informací.

První setkání skupiny v letošním roce bylo výjimečné tím, že od teď má skupina k dispozici již oficiálně schválený a zavazující strategický dokument (Strategie transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Královéhradeckého kraje), který všem aktérům ukládá úkoly nezbytné pro dosažení definovaných cílů. Zároveň se ale situace ohrožených dětí a rodin v kraji stále dynamicky mění a je třeba na to reagovat. Proto je součástí jednání skupiny také diskuse, na které padají podněty z terénu, které se řešily i tentokrát. Jak nadále zajistit chod ZDVOPů? Dostávají se ke klientům služby SAS včas? Umí SAS pracovat se specifiky vyloučených lokalit? Chybí služby osobní asistence pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, nebo jsou to spíš služby odlehčovací? Nadále bude velmi důležitá podpora sociálního bydlení a vzniku azylových lůžek. Další směřování DC ve Dvoře Králové n. L. To vše a ještě více bylo předmětem diskuse a je právě teď také v řešení.

Vedoucí oddělení SPOD Mgr. Václav Mackerle představil skupině také projekt „Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji“. Díky němu můžeme do procesu zapojit také externí odborníky, síťaře, supervizory, nové vzdělavatele nebo také psychology pro dětské domovy, terapeuty a koordinátora transformace.

Transformace a deinstitucionalizace je komplexní proces, který začíná u předcházení nutnosti odebírat děti z jejich rodin. Edukování a motivování všech, kteří do styku s dětmi přicházejí, k dovednosti definovat děti a rodiny, které potřebují systémovou podporu. Učí rozpoznat dítě, které je ve své vlastní rodině ohroženo na zdraví nebo životě, a poskytnout kvalifikovanou adekvátní pomoc. Zároveň řeší situaci dětí, které svoji původní rodinu musí opustit. Podporuje kvalitní postupy vyhledávání nových, náhradních rodičů a hledá nové možnosti příprav nezprostředkovaných pěstounů. V neposlední řadě se věnuje také dětem, které jsou v ústavní péči již umístěny. Pobyt v zařízení by měl být co možná nejblíže atmosféře běžné rodiny, co možná nejlépe individuálně přizpůsobený potřebám konkrétního dítěte a s respektem k faktu, že děti, které do institucionální péče přicházejí, mají své silné příběhy a traumata. Je zde nezbytná pomoc kvalitních profesionálů, kteří dokážou s dětmi navázat blízký a bezpečný profesionální vztah a dokážouzvládnout náročné projevy a chování traumatizovaných dětí.

Další setkání skupiny je plánováno na březen, kdy pracovní skupinu čekají další nové úkoly.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

Koordinátor transformace péče o ohrožené děti

Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000330

Zápis ze setkání skupiny naleznete ZDE

.