Dokumentární cyklus zachycuje v šesti dílech šest různých cest, na nichž se setkávají rodiče s opuštěnými a zraněnými dětmi, které k nim přicházejí z kojeneckých ústavů, z dětských domovů anebo od pěstounů na přechodnou dobu. Během náročných situací je každodenně testována schopnost dospělých poskytnout přijatým dětem opravdovou lásku a skutečný domov. Heroické úsilí rodičů se mnohdy neobejde bez pochybností a pocitů bezvýchodnosti. Ale život šesti rodin je určován hlavně hlubokou vzájemnou láskou. Rodiče, vlastní i nevlastní sourozenci jsou si vzájemně spolehlivou oporou a jistotou. Téma náhradní rodičovské péče je v rámci cyklu nahlíženo z mnoha úhlů. Diváci tak například uvidí, jaké to je, když adoptované dítě spolu vychovávají dva muži, seznámí se s rodinou s dětmi vlastními i osvojenými, která poskytla domov i biologické mamince jedné z přijatých dcer. Rodinu, která se kromě svých dětí stará v pěstounské péči i o dvě další, těžce zdravotně postižené děti. Rodinu, která si po několika přijatých dětech romských i neromských přibrala ještě autistickou dceru. Pěstounku na přechodnou dobu, která neváhá navštěvovat a psychicky podporovat maminku své malé svěřenkyně ve vězení. A babičku, která přijala svou osiřelou vnučku do příbuzenské pěstounské péče. Autorka cyklu Olga Špátová si vytvořila se všemi protagonisty dokumentu důvěrné pouto, díky kterému je její pohled přesvědčivě autentický. (Česká televize)

Jednotlivé díly naleznete ZDE

LETEM SVĚTEM: Aboridžinci

28. června 2024|

Ve 40. letech 20. století rozpracoval americký antropolog George Peter Murdock koncept kulturních univerzálií, které se prolínají všemi lidskými kulturami v současnosti i minulosti. Mezi tyto univerzálie patří i rodina, příbuzenské vztahy a zejména [...]

Týden pěstounství 2024

27. června 2024|

Pod záštitou náměstkyně pro sociální věci Mgr. Berdychovou se v letošním roce uskuteční Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji od 9. do 15. září 2024. Každoročně pořádaný Den pro pěstouny proběhne 14. září 2024 od [...]

Plné hnízdo 2: Kiklhornová

16. června 2024|

„Nemusí se mi líbit, hlavně že se líbí dítěti,“ říká o budoucích rodičích svých „sazeniček“ přechodná pěstounka Jana Kiklhornová. Svou touhou začít s pěstounstvím objevila při práci ve vězení, kde si všimla, že spoustě [...]