Úmluva o právech dítěte (The United Nations Convention on the Rights of the Child)

-je to mezinárodní smlouva stanovující občanská, sociální, politická, ekonomická a kulturní práva dětí

-její dodržování kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child)

-byla přijata Valným shromážděním OSN, dne 20. listopadu 1989.

Nyní ve znění srozumitelném dětem!

umluva_o_pravech_ditete_web_pdf

Týden pro pěstounství Pardubického kraje

26. září 2023|

Pardubický kraj ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi pořádal každoroční Týden pro pěstounství Pardubického kraje, 18.-22.9.2023, který nastartoval Den pro rodiny Pardubického kraje po keltsku, 17.9.2023. Ten se vydařil a započal zároveň velké [...]

Metodický materiál MPSV – Doprovázení osob pečujících, osob v evidenci a jim svěřených dětí

14. září 2023|

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo dokument s tématikou náhradního rodičovství. Jedná se o  Doprovázení osob pečujících, osob v evidenci a jim svěřených dětí. Ke shlédnutí ZDE: Metodika doprovázení. Dokument vznikl na základě potřeby sjednotit [...]