Úmluva o právech dítěte (The United Nations Convention on the Rights of the Child)

-je to mezinárodní smlouva stanovující občanská, sociální, politická, ekonomická a kulturní práva dětí

-její dodržování kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child)

-byla přijata Valným shromážděním OSN, dne 20. listopadu 1989.

Nyní ve znění srozumitelném dětem!

umluva_o_pravech_ditete_web_pdf

LETEM SVĚTEM: Aboridžinci

28. června 2024|

Ve 40. letech 20. století rozpracoval americký antropolog George Peter Murdock koncept kulturních univerzálií, které se prolínají všemi lidskými kulturami v současnosti i minulosti. Mezi tyto univerzálie patří i rodina, příbuzenské vztahy a zejména [...]

Týden pěstounství 2024

27. června 2024|

Pod záštitou náměstkyně pro sociální věci Mgr. Berdychovou se v letošním roce uskuteční Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji od 9. do 15. září 2024. Každoročně pořádaný Den pro pěstouny proběhne 14. září 2024 od [...]

Plné hnízdo 2: Kiklhornová

16. června 2024|

„Nemusí se mi líbit, hlavně že se líbí dítěti,“ říká o budoucích rodičích svých „sazeniček“ přechodná pěstounka Jana Kiklhornová. Svou touhou začít s pěstounstvím objevila při práci ve vězení, kde si všimla, že spoustě [...]