Úmluva o právech dítěte (The United Nations Convention on the Rights of the Child)

-je to mezinárodní smlouva stanovující občanská, sociální, politická, ekonomická a kulturní práva dětí

-její dodržování kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN (Committee on the Rights of the Child)

-byla přijata Valným shromážděním OSN, dne 20. listopadu 1989.

Nyní ve znění srozumitelném dětem!

umluva_o_pravech_ditete_web_pdf