Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct. Startuje osvětová kampaň Mít domov

Kampaň Mít domov informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení
nebo jak jej získat. Na www.mitdomov.cz nabízí nejen srozumitelný seznam možné
pomoci a důležitých kontaktů, ale také praktické tipy, jak šetřit energie nebo
neplýtvat jídlem. Informační kampaň v těchto dnech realizuje projekt Podpora
sociálního bydlení, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Níže předkládáme informace k nové kampani projektu MPSV Podpora sociálního bydlení.

Tiskova-zprava