Královéhradecký kraj stále hledá v rámci kampaně „Staň se náhradním rodičem“ nové náhradní rodiče, převážně pěstouny a přechodné pěstouny pro děti starší šesti let, sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti zdravotně či jinak hendikepované. Celý proces od podání žádosti do zařazení zájemce do evidence osob vhodných stát se náhradním rodičem trvá v Královéhradeckém kraji průměrně jeden rok.

Během tohoto roku každý žadatel projde jednáním se sociálním pracovníkem u místně příslušného městského úřadu (OSPOD). Tento sociální pracovník též provádí sociální šetření a zpracovává podklady pro pracovníky krajského úřadu. Každý žadatel zároveň musí projít psychologickým posouzením, přípravami v rozsahu 48 hodin (přechodný pěstouni v rozsahu 72 hodin), zdravotním posouzením a splňovat podmínku bezúhonnosti. Je to opravdu dlouhá doba, během které si většinou žadatelé ujasní své představy, vize a požadavky. Někdy se stává, že původně osvojitelé se stávají pěstouny a naopak. To proto, že během příprav dostanou obrovské množství informací a mají možnost psychologické konzultace. Takže se opravdu jedná o proces, během kterého žadatelé informace vstřebávají, ujasňují si své představy a porovnávají je s reálnou situací.

Cílem všech je dostat do nové připravené náhradní rodiny dítě tak, aby stávající rodinný systém příchod nového člena zvládnul. Protože každý, kdo má přijetí dítěte za sebou, ví, že ač je to krásné a prospěšné, mnohdy to není jednoduché. Pro zvládání možných těžkostí má každá rodina provázející organizaci, která jí pomáhá a podporuje. Případně rodinu směruje a zprostředkovává další služby – většinou psychologické nebo terapeutické. Dalším pomocným faktorem pro rodinu je i sociální pracovník místně příslušného městského úřadu (OSPOD).

Délka prověřování a příprav je v České republice různá. Více informací je v reportáži zde. Krajský úřad Královéhradeckého kraje zvládá celý proces od podání žádosti po nabytí právní moci v průměru do jednoho roku, někdy i dříve. Celý proces je závislý na mnoho faktorech, několika lidech a vyžaduje dobrou koordinaci.

Krajský úřad eviduje ke konci měsíce září 2022 45 nových žádostí o náhradní rodičovství. Jedná se
o 17 nových žádostí o pěstounskou péči, 14 žádostí o přechodnou pěstounskou péči a 15 žádostí o osvojení. Vzhledem ke skutečnosti, že celkový počet žádostí o náhradní rodinnou péči je již nyní o 5 žádostí vyšší než na konci loňského roku, plánuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje otevřít jednu zimní přípravu navíc.

Více informací ke zvýšenému zájmu naleznete zde.

Přípravy jsou společné pro všechny formy náhradní rodinné péče, to znamená pro pěstouny, přechodné pěstouny i osvojitele. Tři přípravy proběhly na jaře letošního roku, čtvrtá příprava započala v září 2022 a bude ukončena v listopadu 2022. Krajský úřad přihlédnul ke zvýšenému zájmu o náhradní rodičovství a rozhodl se překročit původní plán příprav a otevřít do konce roku ještě pátou přípravu prvožadatelů o náhradní rodinnou péči.

Oproti loňsku naopak klesl počet zájemců z řad stávajících pěstounů o další náhradní rodinnou péči. Krajský úřad v loňském roce zorganizoval dvě přípravy druhožadatelské, které byly určeny pro již zařazené náhradní rodiče se zájmem o přijmutí dalšího dítěte. V letošním roce zájem převážně z řad pěstounů žádajících o další dítě výrazně klesl. Letos se nepodařilo naplnit žádnou druhožadatelskou přípravu, důvodem je většinou přetížená kapacita v rodině stávajících pěstounů. Krajský úřad proto hledá nové náhradní rodiče, převážně pěstouny, kteří mají rodičovskou zkušenost, volnou kapacitu, čas a chuť dát dalším dětem rodinu a domov.

Tým NRP

LETEM SVĚTEM: Aboridžinci

28. června 2024|

Ve 40. letech 20. století rozpracoval americký antropolog George Peter Murdock koncept kulturních univerzálií, které se prolínají všemi lidskými kulturami v současnosti i minulosti. Mezi tyto univerzálie patří i rodina, příbuzenské vztahy a zejména [...]

Týden pěstounství 2024

27. června 2024|

Pod záštitou náměstkyně pro sociální věci Mgr. Berdychovou se v letošním roce uskuteční Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji od 9. do 15. září 2024. Každoročně pořádaný Den pro pěstouny proběhne 14. září 2024 od [...]

Plné hnízdo 2: Kiklhornová

16. června 2024|

„Nemusí se mi líbit, hlavně že se líbí dítěti,“ říká o budoucích rodičích svých „sazeniček“ přechodná pěstounka Jana Kiklhornová. Svou touhou začít s pěstounstvím objevila při práci ve vězení, kde si všimla, že spoustě [...]