Předkládáme Vám Závěrečné zprávy ze zjišťování realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí na jaře 2021 a 2022.

V návaznosti na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva o odůvodněnosti stížnosti č. 157/2017 (European
Roma Rights Centre (ERRC) a Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) proti České republice realizovalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí v únoru a březnu 2021 první zjišťování počtu dětí v dětských domovech pro děti
do 3 let věku (dále DD3).  V dubnu až květnu 2022 proběhlo opětovné zjišťování.

Tato zpráva shrnuje hlavní výsledky zjišťování. Přestože 23 zařízení, která zajišťují službu dětský domov pro děti do 3 let věku (DD3), současně poskytují i jiné služby (pobyty matek s dětmi, odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením ad.), tato zpráva se zaměřuje primárně na děti umístěné v režimu zdravotní služby poskytované podle § 43 a § 44 Zákona o zdravotních službách (dále pro stručnost označované jako „služba DD3“), jelikož zjišťování počtu dětí na pobytu v tomto typu služby je primárním úkolem České republiky.

Průzkum mezi všemi dětskými domovy pro děti do 3 let v České republice.

DD3-Zaverecna-zprava-za-2021

DD3-Zaverecna-zprava-za-2022

LETEM SVĚTEM: Aboridžinci

28. června 2024|

Ve 40. letech 20. století rozpracoval americký antropolog George Peter Murdock koncept kulturních univerzálií, které se prolínají všemi lidskými kulturami v současnosti i minulosti. Mezi tyto univerzálie patří i rodina, příbuzenské vztahy a zejména [...]

Týden pěstounství 2024

27. června 2024|

Pod záštitou náměstkyně pro sociální věci Mgr. Berdychovou se v letošním roce uskuteční Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji od 9. do 15. září 2024. Každoročně pořádaný Den pro pěstouny proběhne 14. září 2024 od [...]

Plné hnízdo 2: Kiklhornová

16. června 2024|

„Nemusí se mi líbit, hlavně že se líbí dítěti,“ říká o budoucích rodičích svých „sazeniček“ přechodná pěstounka Jana Kiklhornová. Svou touhou začít s pěstounstvím objevila při práci ve vězení, kde si všimla, že spoustě [...]