Dne 26.9.2022 vláda rozhodla usnesením o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé odcházející z náhradní péče podle zmocňovacího ustanovení v § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a to v souvislosti s vysokou mírou inflace, resp. růstu indexu spotřebitelských cen. Konkrétně se od 1.10.2022 budou zvyšovat:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte o cca 27% (se zaokrouhlením) – u dětí do 6 let měsíčně na 6 290 Kč, u dětí 6-12 let na 7 750 Kč měsíčně, 12 – 18 let na 8 870 Kč a u nezaopatřených dětí ve věku 18-26 let se dávka zvyšuje na 9 220 Kč. U dětí závislých na pomoci jiné osoby dle věku a stupně závislosti – podrobně viz příloha.
  • příspěvek při převzetí dítěte o cca 35% (se zaokrouhlením) – jde-li o dítě ve věku 0-6 let na 10 800 Kč, dítě ve věku 6 – 12 let na 12 150 Kč a dítě ve věku 12 – 18 let jde o zvýšení na 13 500 Kč jednorázově.
  • zaopatřovací příspěvek opakovaný o cca 15% – zvýšení na 17 250 Kč měsíčně
  • zaopatřovací příspěvek jednorázový o cca 15% – zvýšení  na 28 750 Kč.

Podrobně viz tisková zpráva zde: TZ_pěstounská péče_200922_final

U opakovaných měsíčních dávek (příspěvek na úhradu potřeb dítěte a opakovaný zaopatřovací příspěvek) není třeba o zvýšení žádat, Úřad práce ČR provede zvýšení automaticky, a to od října 2022, tedy první zvýšená měsíční dávka bude vyplacena za říjen v listopadu 2022. U jednorázových dávek dochází ke zvýšení také od 1.10.2022, tedy v případě nároku vzniklého po tomto datu již bude vyplacena částka vyšší (tedy u dětí svěřených do pěstounské péče po 1.10.2022 již bude vyplacena částka zvýšená dle nařízení vlády).

LETEM SVĚTEM: Aboridžinci

28. června 2024|

Ve 40. letech 20. století rozpracoval americký antropolog George Peter Murdock koncept kulturních univerzálií, které se prolínají všemi lidskými kulturami v současnosti i minulosti. Mezi tyto univerzálie patří i rodina, příbuzenské vztahy a zejména [...]

Týden pěstounství 2024

27. června 2024|

Pod záštitou náměstkyně pro sociální věci Mgr. Berdychovou se v letošním roce uskuteční Týden pěstounství v Královéhradeckém kraji od 9. do 15. září 2024. Každoročně pořádaný Den pro pěstouny proběhne 14. září 2024 od [...]

Plné hnízdo 2: Kiklhornová

16. června 2024|

„Nemusí se mi líbit, hlavně že se líbí dítěti,“ říká o budoucích rodičích svých „sazeniček“ přechodná pěstounka Jana Kiklhornová. Svou touhou začít s pěstounstvím objevila při práci ve vězení, kde si všimla, že spoustě [...]