Tým náhradní rodinné péče při KUKHK se opět vypravil se svým stanem na další zastaveníčko.  Stan jste tak nemohli přehlédnout, neboť nese příznačný název „Staň se náhradním rodičem“ a stál na stadionu v Náchodě v sobotu 11. června 2022, v rámci Dnů pro rodinu.

Co překvapilo nejvíce:

  • odpověď klučíka (cca 11 let), který s přehledem dokázal celému našemu týmu, a hlavně babičce, která ho doprovázela a zjevně byla sama překvapená, vysvětlit rozdíl mezi dětmi v pěstounské péči a dětmi v osvojení.

…. aneb nepodceňujme novou generaci …

Co bylo obdivuhodné:

  • setkání s pěstouny, kteří mají v péči 4 děti, z toho 2 „pěstují“
  • s láskou a neskutečným odhodláním pečují o děvčátko ve věku 5 let, které se nevyvíjí dle očekávání – nemluví, má poruchu autistického spektra

… aneb vlastní sílu objevíme často až v překážkách, které nám život připraví …

Tým náhradní rodinné péče děkuje všem, kteří se zastavili a společně s námi věnovali myšlenku pěstounství. Cesta pěstounství je klikatá, dlouhá, rozmanitá. Není pro každého, ale je nutné přijmout její důležitost v naší společnosti.

Tým NRP KUKHK