Královéhradecký kraj se stále potýká s nedostatkem pěstounů zejména pro chlapce nad šest let, sourozenecké skupiny a pro děti tělesně či jinak hendikepované. I přesto, že počet žádostí o přechodnou péči zatím meziročně stoupl, je pořád potřeba hledat nové zájemce o pěstounskou péči.

V roce 2021 Královéhradecký kraj evidoval 14 žádostí o pěstounskou péči a pět žádostí o přechodnou pěstounskou péči. Letos eviduje mírné zvýšení počtu žádostí o obě formy pěstounské péče, kdy v prvním čtvrtletí obdržel osm žádostí o klasickou pěstounskou péči a šest žádostí o přechodnou pěstounskou péči.

Žadatele čeká ještě dlouhá cesta k tomu, aby mohli být do evidence vhodných pěstounů zařazeni, za jejich zájem jim děkujeme. Málo kdo si uvědomuje, že cesta k pěstounství je pro žadatele velmi náročná a nestačí jen podat žádost. Každý žadatel musí projít procesem psychologického posouzení a přípravou žadatelů o náhradní rodinnou péči v rozsahu 48 hodin.

Pro žadatele to znamená kromě zájmu se vzdělávat i jejich čas, který musí do procesu přípravy na pěstounství obětovat. Mnoho žadatelů má již vlastní dětí, které se do příprav na pěstounství také zapojují. Každý žadatel do procesu příprav vstupuje s nějakou představou o dítěti, které by chtěl do rodiny přijmout, a ne vždy je tato představa naplněna.

Žadatelé do příprav vstupují také s rizikem, že do evidence vhodných pěstounů nemusí být v konečné fázi zařazeni. Během příprav mohou vzniknout okolnosti, například související s problematikou biologických dětí v rodině nebo jiné nestability, kvůli kterým nemůže být zájemce do evidence zařazen. Stává se i to, že budoucí pěstoun je psychologem doporučen pro jiné dítě, než byla jeho původní představa.

Cesta k pěstounství není lehká, proto si vážíme každého zájmu a snažíme se společně s žadateli najít cestu, jak se pěstounem stát. Z osvětové činnosti i ze současného ocenění pěstounů formou zvýšených dávek je zřejmé, že počty žádostí o obě formy pěstounství se zvyšují a budoucí zájemci se nenechávají od pomoci ohroženým dětem úředním postupem odradit.

Budoucí pěstouni děkujeme vám za váš zájem!

Pokud o pěstounství uvažujete, přijďte se informovat na příslušný městský úřad dle svého trvalého bydliště. V rámci Dnů rodiny Královéhradeckého kraje, které se budou konat v různých městech v průběhu května a června 2022 se můžete přijít zeptat na pěstounství i do našeho stánku „Staň se náhradním rodičem“.

Těšíme se na Vás!