Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přinesla od 1. ledna 2022 vyšší odměny pěstounům, a to jak dlouhodobým tak i přechodným. Nicméně novela přinesla i jednu zásadní změnu v této oblasti, a to rozdělení pěstounské péče na nezprostředkovanou a pěstounskou péči a zprostředkovanou.

V případě nezprostředkované pěstounské péče se jedná se o pěstounskou péči, kdy samotné dítě je v péči osoby blízké, či příbuzné, případně si pěstoun sám dítě vybral, kdy k němu měl blízký vztah. Právě v takových případech nedošlo k vytipování ze strany krajského úřadu, respektive k „napárování“.  . Formulace vychází z toho, jestli pěstouna zprostředkoval, či nezprostředkoval krajský úřad, což je stěžejní pro výši přiznané odměny. Opomíjím i jiné formy napárování, neboť do roku 2000 se jednalo o okresní úřady, do roku 2013 kromě krajských úřadů mohlo zprostředkovat i MPSV.

Takže k podstatě věci: někteří pěstouni mají od ledna tak více peněz, ale někteří skutečně pocítí příjem nižší. Profesionálním pěstounům sice stát přidal, ostatní jsou na tom ale často hůře. Zejména přišli o několikatisícový příspěvek prarodiče, kteří se místo odpočinku ve stáří starají o svá vnoučata, která často nikoho jiného ani nemají.

Na uvedené rozdělení samozřejmě existuje řada názorů, viz níže odkazy na různé články. Nicméně je na místě souhlasit s tím, že je zásadní rozdíl, zda se někdo stará o „cizí“ dítě, které si pěstoun vezme z dětského domova nebo zda se stará o dítě někoho z rodiny, a velmi často jde opravdu o vlastní vnoučata. Jistě lze souhlasit, že pokud do konce roku dostávali příbuzní pěstouni vyšší částku, lze její ponížení od ledna 2022 chápat jako křivdu.

Na druhou stranu je potřeba říct, že novela přinesla i v této oblasti novinku a to, že zákon říká, že příbuzenský pěstoun dostane minimálně 12.000,- Kč (1,8 násobek životního minima) a k tomu příspěvek na potřeby dítěte (např. u dítěte do 6 let se jedná o 4950,-). Tedy tuto částku, příspěvek při pěstounské péči, obdrží skutečně každý příbuzenský pěstoun. Toto je prosím novinka, která v minulosti podléhala výměře na Úřadu práce, a byli prarodiče pěstouni, kteří jednoduše na tento příspěvek nedosáhli, protože měli např. dvě relativně vysoké penze nebo jiné příjmy.

Většina reportáží a článků se tak stáčí pouze ke snížení těchto odměn u prarodičů. V odborné veřejnosti je však víceméně shoda, že tato cesta rozdělení je správná. Samozřejmě mohla být možná více diskutovaná, mohli být pěstouni na tuto změnu postupně připraveni atd. Nicméně se zapomíná na skupinu pěstounů, kteří pečují také o „cizí“ dítě, ale podle novely zákona jsou to pěstouni nezprostředkovaní. Zpravidla se jedná o pěstouny, kteří si dítě ponechali po tom, co s ním pracovali v dětském domově a rozhodli se dítě vzít do své péče, ale také jsou to např. sousedé, kteří dítě znali, a jehož rodiče zemřeli nebo ve své péči selhali. I tato skupina „spadla“ od nového roku mezi nezprostředkované osoby a u této skupiny to lze spatřovat i v kontextu výše uvedeného jako křivdu.

Je nutné z řad odborníků poukazovat na dopad nových nařízení do skutečného světa, nutné konstruktivně připomínat a podílet se tak na dalších změnách.

https://juchelka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=781805

Pěstouni si polepší, vyšší příspěvek i na hendikepované děti (novinky.cz)

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3426034-prarodicum-pecujicim-o-vnoucata-snizil-stat-pestounsky-prispevek-musi-se-starat-i-tak

Nové rozdělení pěstounské péče může přinést komplikace, pěstouni chtějí změny – Měšec.cz (mesec.cz)

Stát ponížil pěstouny, kteří pečují o děti příbuzných – zdravezpravy.cz

168 hodin: Příbuzenský pěstoun a odměna. Jak je to doopravdy? – Blog iDNES.cz

tým NRP