Ohlédnutí za Týdnem pěstounství v Královehradeckém kraji

Jako každý rok proběhl v září v našem kraji Týden pěstounství. V letošním roce od 13. do 19.9.2021. Královéhradecký kraj pořádá Týden pěstounství ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi a v letošním roce i s příspěvkovými organizacemi Krajského úřadu. Celá akce byla uskutečněna na podporu náhradní rodinné péče, a za účelem šíření a propagace myšlenek pěstounství a náhradní rodinné péče. Součástí akce bylo také poděkování stávajícím pěstounům za jejich obětavou a záslužnou činnost. Akce se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Mgr. Martiny Berdychové, v rámci kampaně „Staň se náhradním rodičem“, kterou Krajský úřad každoročně vede.

Cílem šíření myšlenek náhradního rodičovství je téma náhradní rodinné péče dostat do povědomí společnosti. Veřejnost má někdy milné informace o realitě v této oblasti, které mohou leckdy bránit v možnosti stát se náhradním rodičem. Krajský úřad se účastní veřejných akcí, kde tým odborných pracovníků objasňuje a vysvětluje téma náhradního rodičovství. V letošním roce se pracovníci účastnili např. Dnů rodiny, Pokladu na Stříbrném rybníku, byli hostem v Českém rozhlase Hradec Králové, nebo se účastnili na festivalech či dnech sociálního zaměření v rámci kraje apod. Na těchto akcích dochází k osvětě myšlenek náhradního rodičovství a boření častých mýtů z této oblasti.

Krajský úřad v letošním roce vytvořil k propagaci a osvětě „Mýty o pěstounství“. Jejich cílem je vysvětlit časté mýty, které jsou v této oblasti velmi rozšířené. Výstavy „Mýtů“ probíhali a probíhají postupně v rámci Týdne pěstounství, ale i mimo něj např. ve Vědecké a studijní knihovně Hradec Králové, Knihovně města Hradec Králové, Obchodním centru Aupark či Obchodním centru Futurum, odkaz zde: Výstava v Auparku

Týden pěstounství má každoročně bohatý program napříč celým Královéhradeckým krajem, na jehož realizaci se podílí doprovázející organizace pěstounů, orgány sociálně právní ochrany dětí a samotný Krajský úřad. Jedná se o besedy, výstavy, promítání, autorské čtení, otevřené dny, konzultační dny, setkání pěstounských rodin s pracovníky, poděkování pěstounům, vzdělávání pro pěstouny atd.

Krajský úřad v letošním roce uskutečnil pro pěstouny, mimo jiné, i vzdělávací seminář na téma Kořeny a identita dítěte v pěstounské péči a Kontakt s biologickou rodinou. Lektorem byl PhDr. Štefan Šarkőzy a odborníci z oblasti NRP (pracovníci KÚ – sociální pracovnice a psycholog, sociální pracovnice Salingeru z.s.).

Letošní ročník je za námi a již nyní připravujeme plány na příští rok.

Tým NRP