Senát podpořil posílení pěstounské péče
Senát, který schválil návrh novely zákona o sociálně právní ochraně dětí z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, vyslal několik dobrých zpráv nejen pěstounům, ale především dětem, k nimž nebyl osud zrovna přívětivý. Co přinese?

Úpravy v pěstounské péči, které posílí zejména péči u přechodných pěstounů nebo péči o děti s hendikepy či o sourozenecké skupiny. Stabilnějšího financování se dočkají i takzvané ZDVOPy, krizová zařízení pro děti, stejně tak dojde k podpoře mladých dospělých, kteří odcházejí z ústavní nebo náhradní péče, a chtějí
pokračovat ve studiu. Ústavní péče pro děti do 3 let se bude v následujících letech naopak omezovat.

Tisková zpráva MPSV