Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi Týden pěstounství Královéhradeckého kraje 2021.

Týden plný kulturních akcí, výstav a jiných aktivit, nejen pro pěstouny, ale i pro širokou veřejnost, se v letošním roce koná ve dnech 13.  až  19.9. Akce se koná na podporu náhradní rodinné péče pod záštitou náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Martiny Berdychové.

Bližší informace o jednotlivých akcích v rámci Týdne pěstounství sledujte na našem webu: www.stansenahradnimrodicem.cz

Předběžný program naleznete zde: Program_TP_2021 k 3.9.

Přijďte zjistit co vše obnáší pěstounská péče, jaké děti se umísťují do pěstounské péče, jak můžete těmto dětem pomoct, jak se stát pěstounem atd., ale přijďte třeba jen poznat pěstouny a pochopit, jak je to záslužná „práce“, která pomáhá tam, kde jiní třeba selhali. Zaslouží si naši podporu a úctu.

Pěstounům děkujeme.

tým NRP