Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a nyní se novela nachází v Senátu. Novela přináší řadu významných změn v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Většinu z nich lze hodnotit pozitivně a všichni s napětím vyhlížíme jednání Senátu, které definitivně rozhodne o budoucnosti této novely.

Novela od roku 2025 např. počítá se zrušením kojeneckých ústavů, protože zakazuje umisťování dětí do 3 let do ústavní péče. Nejmenší děti už by tak neměly končit v ústavech jako nyní, ale v rukou náhradních rodičů. Česko je poslední země vyspělého světa, kde jsou tak malé děti umisťovány do dlouhodobé ústavní péče. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí z jara letošního roku jich bylo v kojeneckých ústavech přes 200. V našem kraji se dlouhodobě daří umísťovat děti do 3 let náhradním rodičům a tak je to již několik let, kdy jsme umístili zdravé dítě do tří let věku do kojeneckého ústavu. K vyššímu počtu pěstounů však musí přispět i jejich adekvátní ohodnocení, nejen finanční, ale i společenské. Novela by měla přispět alespoň k vyššímu finančnímu ohodnocení, viz článek na serveru měšec.cz: Odměna pro pěstouny se zvýší   Společenské ohodnocení náročné „práce“ pěstounů je na nás všech.

Cílem novely je snížení počtu dětí v ústavech a navýšení podpory pro náhradní rodinnou péči. Je nutné si uvědomit, že analýzami nákladů je potvrzeno, že péče o děti v rámci rodiny, je až šestinásobně nižší než zajištění péče v ústavu.

Z pohledu náhradní rodinné péče lze významně pozitivně hodnotit navýšení odměn pěstounům a jejich navázání na minimální mzdy.

Za tým NRP věříme, že Senát rozhodne ve prospěch této novely a předá ji k podpisu prezidentovi.

Tým NRP