Někdy chceme být na prvních místech, a někdy jsme rádi na posledních místech. Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo na počátku tohoto roku zjišťování týkající se aktuálního počtu dětí v dětských domovech pro děti do 3 let, včetně zdravotního stavu dětí a jejich etnicity. Toto zjišťování je jedním z úkolů, ke kterým byla Česká republika vyzvána v návaznosti na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva. Ten mimo jiné konstatoval, že ze strany České republiky dochází v souvislosti s umisťováním nejmenších dětí do ústavní péče k porušení Evropské sociální charty. Tentokrát jsme rádi, že jsme na pomyslném „chvostu“ s počtem dětí do 3 let umístěných v ústavních zařízeních. I tak je stále co zlepšovat a tak nyní připravujeme Transformační plán péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji, který se bude týkat mimo jiné i tohoto typu zařízení.

závěrečná zpráva – odkaz

tým NRP