Terapeutické příběhy byly vždy součástí běžných rodin a součástí lidstva. Mají velikou sílu, tradují se z generace na generaci.

Terapeutické pohádky pomáhají dětem lépe rozumět tomu, co se jim stalo, případně děje v současnosti. Pomáhají podívat se laskavě, a přesto hlouběji na těžké, nejasné či bolavé věci okolo dítěte či v něm samém. Pomáhají integrovat staré zážitky do současného života. Přinášejí hlubší vhled, porozumění a tím i uvolnění. Síla metafor je veliká.

Vyprávění příběhů je mostem mezi vnitřním světem člověka a vnějším reálným světem. Děti i my dospělí milujeme příběhy a utíkáme do nich, když nás něco tíží. Protože všechny smutky se dají unést, když se vloží do příběhu, který se vypráví.

Dovolujeme si touto cestou upozornit na zajímavý web, na kterém jsou pohádky pro děti v osvojení a pěstounské péči https://www.terapeutickepohadky.cz/pohadky-pro-deti-v-nahradni-peci/. Naleznete zde pohádky českých autorek, zahraničních autorů v překladu do češtiny, slovenské knížky a též knížky v angličtině.

Autorkou terapeutických pohádek je i Mgr. Jana Horáková. O její práci s dětmi a jejími aktivitami se můžete více dozvědět na webu: www.terapiehorakova.cz/terapeuticke-pohadky

V roce 2020 vydala Dobrá rodina, o. p. s., Praha čtyři pohádkové knížky pro adoptované děti, jejichž autorkou je výše zmíněná Jana Horáková. Pohádky se dotýkají typických otázek a témat adoptovaných dětí a pomáhají je lehkou a hravou formou zpracovávat.

Věříme, že mnohé z knížek mohou být zajímavou inspirací.