Královéhradecký kraj obdržel od Nadace J&T finanční dar 155 tisíc korun na vypracování transformačního plánu péče o ohrožené děti. Cílem spolupráce je nastavení systémových změn v oblasti péče o ohrožené děti v regionu, které povedou k tomu, aby co nejvíce dětí vyrůstalo v bezpečném a přirozeném rodinném prostředí.

Pro kraj je důležitá péče o rodiny a seniory. Pokračuje v Koncepci rodinné politiky

Kraj společně s nadací momentálně pracuje na Strategickém plánu celé Transformace a na transformaci dvou zařízení, a to Dětského domova v Jaroměři a Dětského centra Dvůr Králové nad Labem.

„Transformace péče o ohrožené děti prochází v našem kraji novým impulzem. Naším cílem je v co nejvyšší možné míře dětem dopřát další průběh dospívání v přirozeném rodinném prostředí. Velmi mě těší, že se o problematiku péče o ohrožené děti nestará pouze státní sektor, ale že toto důležité téma není lhostejné ani nadacím klíčových aktérů v jednotlivých sférách podnikatelského prostředí. Propojení těchto dvou sektorů vnímám jako záruku pro zlepšení podmínek pro děti, které při startu života neměly tolik štěstí,“ vyzdvihuje začínající spolupráci kraje a Nadace J&T náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí Martina Berdychová.

Odborníci krajského úřadu z odborů sociálních věcí, školství a zdravotnictví společně projednávají první kroky při tvorbě komplexní strategie. Následně dojde k analýze získaných dat a určování jednotlivých oblastí, které samotná transformace ovlivní.

„Komplexní plán péče o ohrožené děti bude řešit i větší přiblížení prostředí dětských domovů běžnému rodinnému zázemí a větší samostatnosti dětí. Postupně chceme vytvářet zázemí pro rodinné skupiny v rozmezí pěti až osmi dětí včetně vychovatelek do bytů v běžné bytové zástavbě. Dále je zapotřebí příprava cvičných a startovacích bytů pro dospívající, nebo systém doprovázení dětí do samostatného života,“ doplňuje náměstkyně Berdychová.

Úřady loni odebraly z rodin v České republice 2 903 dětí. Nejčastějším důvodem odebrání dítěte z původní rodiny je zanedbání výchovy. Dítěti chybí například dostatečná strava, bydlení, hygiena nebo zdravotní péče. Rodiče často neví, jak se o dítě postarat, protože se to sami neměli od koho naučit. Nebo v některých případech dítě dokonce nechtějí.

Královéhradecký kraj zřizuje sedm dětských domovů pro zhruba dvě stovky dětí. Ty se nacházejí v Jaroměři, Vrchlabí, Dolním Lánově, Sedloňově, Nechanicích, Broumově a Potštejně.