Úřady v Česku odebraly loni z rodin 2903 dětí. Rozhodly o tom soudy. Nejčastějším důvodem bylo zanedbávání péče. Případů loni proti předchozímu roku výrazně ubylo. Bylo jich zhruba o pětinu méně. Vyplývá to z ročního výkazu ministerstva práce o ochraně dětí. Blíže viz článek:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/odebrani-deti-zanedbavani-pece-socialni-pece-rodina_2104101028_ako

V našem kraji bylo ve stejném období odebráno 198 dětí. Aktuálně je v našich dětských domovech cca 207 dětí. Snaha každému dítěti najít novou vhodnou rodinu pokračuje. Počet žádosti o pěstounskou péči neklesnul a díky aktivnímu přístupu organizace Dobrá rodina, která letos provádí přípravy pěstounů, s ohledem na pandemii, online formou, jsme našli 35 dětem pěstounskou rodinu.  

Vnímáme vysoký počet dětí odebíraný z biologických rodin a chceme dělat vše proto, aby se děti do ústavní péče nedostávaly, a k tomu je zapotřebí transformovat celý systém, nejen určité segmenty. Dne 24.3.2021 na Krajském úřadě v Hradci Králové uskutečnilo první setkání pracovního týmu k Transformaci péče o ohrožené děti a jejich rodiny na území Královéhradeckého kraje. Odborníci z odborů sociálních věcí, školství a zdravotnictví společně projednávali první kroky strategie a předběžné cíle transformace. Příští setkání bude zaměřeno na prezentaci sebraných analytických dat a určování jednotlivých oblastí, které bude transformace zahrnovat a jakým způsobem budou tyto oblasti transformací ovlivněny. 

tým NRP