Krajští úředníci Královéhradeckého kraje opakovaně řeší otázku, kdy je ten správný čas na to, aby do pěstounské rodiny svěřili další dítě. Pěstouny neustále upozorňují na fakt, že zájemců o náhradní rodinnou péči je málo a že nové adepty kraj stále hledá. A právě proto nabízejí svoji rodinu a pomoc pro další děti, které to potřebují, stůj, co stůj.

V první řadě: naši pěstouni jsou úžasní! S krásným záměrem, pomoci dalším dětem, jim ale mnohdy nedochází, že třeba nepřišel ještě ten správný čas, a že jejich biologické nebo pěstounské děti nejsou zatím připraveny na přijmutí dalšího dítěte do rodiny. Každé pěstounské dítě si do života nese svůj příběh a potřebuje nejen lásku, ale především také čas.

Připravenost dětí v pěstounské rodině již žijících se zjišťuje v rámci druhožadatelských příprav a psychologického posouzení dětí, které provádějí psycholožky krajského úřadu.

Někteří pěstouni často nemají reálný náhled na kapacitu své rodiny a psychologické posouzení znevažují, zlehčují a mají k němu připomínky. V ojedinělých případech vyústí tyto připomínky i v kritiku posuzující psycholožky. Takoví pěstouni si pak myslí, že si jich kraj neváží a další pěstounství jim znemožňuje.

Jiní pěstouni pro změnu doporučení, aby s přijetím dalšího dítěte počkali, se zklamáním přijmou a o další dítě již nikdy nepožádají.

Pěstouni se tedy, i přes svůj krásný záměr pomáhat, mohou setkat s neúspěchem a cítit se úřadem nepochopeni a odmítáni. Naším cílem není odmítat pěstouny, ale najít pro děti novou rodinu a neohrozit její stabilitu.

Psycholožky krajského úřadu tuto stabilitu posuzují, berou ohledy na každé dítě v rodině, přihlíží k důležitým změnám v životě dětí, jako je například nástup do mateřské školy, základní školy, puberta a u pěstounského dítěte navíc i k době adaptace v nové rodině.

Tímto článkem chceme vyjádřit poděkování všem pěstounům, kteří pěstounství již vykonávají. Vážíme si vaší práce, děkujeme vám a věříme, že přes některá nedorozumění to s námi nevzdáváte. Ten správný čas na pomoc dalšímu dítěte pro vás určitě přijde.

tým NRP KÚ