Královéhradecký kraj stále hledá nové pěstouny i přechodné pěstouny. Někteří zájemci o náhradní rodinnou péči se nechají odradit hned na začátku procesu, kdy o pěstounství teprve začnou uvažovat a zjišťovat potřebné informace. Většinou je odrazují podmínky, které musí budoucí pěstoun splnit, aby mohl být do evidence zařazen, nebo zdlouhavý proces zařazování, kdy si připadají připraveni a chtějí nějakému dítěti pomoci hned. Někteří ze zájemců se obávají i nutného psychologického posouzení či příprav v rozsahu 48 hodin, které musí budoucí pěstoun absolvovat, aby mohl být do evidence zařazen. Stává se, že zájemce odradí i přístup a zkušenosti lidí, s kterými se v samém počátku uvažování o pěstounství setkají, někdy i samotné OSPOD či provázející organizace, kam se přijdou poradit a na pěstounství zeptat. Pracovníci OSPOD či doprovázejících organizací při prvním setkání v dobrém úmyslu někdy „zavalí“ zájemce řadou informací, požadavků a někdy i „praktickými“ zkušenostmi z terénu. Takoví zájemci nakonec o zařazení do evidence pěstounů raději, ze strachu z neúspěchu, vůbec nepožádají. Ale každý zájemce je jiný, každý může něco nabídnout. Pokud o nějaké formě pěstounství uvažujete, nebojte se si o něj požádat a nenechte se hned na začátku odradit. O pěstounství mohou požádat manželé, partneři i samožadatelé. V průběhu procesu vyřizování žádosti sami zjistíte, jestli je pěstounství právě pro Vás a můžete se rozhodnout, zda do toho jít.

Pokud jste dospěli do stádia, že jste při svém uvažování o pěstounské péči navštívili OSPOD či doprovázející organizaci, udělali jste první krok na cestě stát se pěstounem. Prosím nenechte se hned na „startu“ odradit mnoha informacemi a delším procesem, který absolvujete, než se pěstounem stanete. V průběhu tohoto procesu budete mít čas si některé věci ujasnit a zjistíte, že řada věcí není tak složitá, jak se na počátku zdála. Budete mít čas i prostor si řadu věcí ujasnit, doptat se a případně se rozhodnout. Pokud tedy uvažujete, že se stanete pěstounem, nebojte se podat žádost.

Níže se můžete podívat, jak k pěstounství dojít. (jedná se o link z webu Buďme profi! – Profesionalizace sociální práce (budmeprofi.cz))

Proces není tak složitý, jak zpočátku vypadá. Budoucí pěstouni, nebojte se, Královéhradecká kraj na Vás čeká…

SOCIÁLNÍ PRÁCE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE – YouTube