Další přípravy pro budoucí náhradní rodiče v roce 2021, jsou před námi.

Královéhradecký kraj již započal přípravy dalších nových náhradních rodičů. V letošním roce bude přípravy budoucích pěstounů, přechodných pěstounů a osvojitelů znovu vykonávat organizace Dobrá rodina. Předpokládáme realizaci 4 příprav, kdy dvě přípravy budou jarní a dvě podzimní. Jsme připraveni i na distanční formu příprav, s kterou má Dobrá rodina již zkušenosti z minulého roku. Loňské podzimní přípravy proběhly tři za využití on-line technik. Poslední příprava v prosinci proběhla pouze distanční formou. Dobrá rodina je tedy na letošní rok připravena.

Královéhradecký kraj počítá i se zkrácenými přípravami pro žadatelé, kteří již náhradní rodinou péči vykonávají a mají zájem o přijmutí dalšího dítěte do rodiny. Tyto zkrácené přípravy plánujeme uskutečnit dvě, v jarním a podzimním termínu. Zkrácené přípravy bude v letošním roce pro Královéhradecký kraj vykonávat organizace Diamant, který také počítá s možností vykonat přípravy distanční formou.

 

Na spolupráci se těší Tým NRP Královéhradeckého kraje