Buďte ohleduplní a laskaví je jeden ze vzkazů od dětí, které část svého života strávily v dětském domově.

V České republice vyrůstá v ústavní výchově přes 8000 dětí. Ročně odchází do dospělého života 300 z nich, 60 % si nedokáže s vlastním životem a se začleněním do společnosti poradit. Nemají se na koho obrátit, jsou osamocení, bez podpory a pomoci. Jejich hlas není slyšet.

Nadační fond Krok domů se rozhodl pro natočení spotu, ve kterém vystupují mladí dospělí a jeho cílem je, podpořit spoluobčany v této složité době.

odkaz na spot Krok domů

https://www.krokdomu.cz/media/krokdomu/pruzkum.pdf

děkujeme