Město Dobruška si jako hlavní den pro propagaci akce Týden pěstounství zvolilo úterý 22. 9. 2020. Využili jsme nabídky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zapůjčili si krásný, bílý a prostorný stan propagující pěstounství  nejen výstižným nápisem Staň se náhradním rodičem!, ale také krásným logem, jehož předlohou při vzniku byly obrázky dětí ze Základní školy Opočno.

Stan jsme rozložili na náměstí v Dobrušce v rámci tradičních trhů pořádaných městem pravidelně každé úterý rok co rok. Stan poutal nemalou pozornost okolo jdoucích lidí. Milým překvapením pro nás byla příjemná nálada přicházejících a jejich zájem o informace o pěstounství. Naši spoluobčané nás v aktivitě propagace pěstounství podpořili, několik dam  pokročilejšího věku dokonce vyjádřilo lítost nad tím, že nemohou pomoci potřebným dětem právě z důvodu věku. Zájemcům jsme poskytovali informace o formách náhradní rodinné péče, rozdávali jsme materiály Já, pěstoun!, Pěstounství je profese, Na pěstounství nejste sami nebo brožuru Kdo se může stát náhradním rodičem?

Město Dobruška, které letos slaví 700 let od svého založení, poskytlo pro děti balónky, omalovánky a další drobné dárky.

V knihovně byl po celý den promítán pořad České televize Rodiče napořád, mezi jednotlivými díly byly vloženy spoty o náhradním rodičovství natočené známými umělci, které zaujaly svou originalitou.

V neposlední řadě jsme vystavili na chodbě Městského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Úřadu práce nápadité kresby na téma Pěstounství očima dětí. Obrázky nám poskytly děti z Domu dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou, děti účastnící se příměstských táborů a děti mateřských škol. Svou kreativitu ukázaly i pracovnice odboru, které přispěly svými výtvory, dokonce do aktivity zapojily i své rodiny.

Pokud bychom se měli ohlédnout za týdnem pěstounství, pak můžeme říct, že akce měla smysl a nebojíme se jí nazvat úspěšnou. Zájemcům jsme poskytli velké množství aktuálních informací o náhradní rodinné péči a rozdali několik vizitek pracovnice OSPOD zabývající se agendou náhradní rodinné péče. Již nyní můžeme s radostí uvést, že naší zpětnou vazbou je přijatá nová žádost klientů, kteří si přejí stát se pěstouny. A věříme, že žádostí bude přibývat.

Pokud jste nás nezastihli ve stánku na trhu, od pondělí do pátku nás najdete na adrese: Městský úřad Dobruška, náměstí F. L. Věka 26, Dobruška, kde jsme připraveni odpovídat na dotazy týkající se náhradního rodičovství.

Děkujeme za milé reakce našim spoluobčanům a přejeme Vám krásný podzim!

                                                                                                                                                                                            OSVZ