Výstava, nejen obrázků, bude ve vestibulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve dnech 1. 9. 2020 – 18. 9. 2020.

O spolupráci jsme tentokrát požádali pěstounské děti, které nám zaslaly řadu krásných obrázků. Na výstavě máte tak možnost dozvědět se, nejen informace k pěstounské péči, přečíst si příběhy dětí v pěstounské péči, ale zároveň se podívat, jak děti v pěstounské rodině „svoji“ rodinu vnímají.

Smyslem kampaně Královéhradeckého kraje je rozšířit povědomí o pěstounství a dalších formách náhradní rodinné péče s cílem oslovit potencionální zájemce, kteří přemýšlejí jak pomoc dětem v dětských domovech.