Mezi námi žije mnoho lidí, na které můžeme být právem hrdí a zaslouží si naše uznání. Mezi takové určitě patří pěstouni, kteří dokáží měnit životy dětí, jejichž osudy nejsou právě lehké, a přijímají je do svých rodin. Důvody jsou často různé, ať je to zanedbání, neschopnost či nemožnost rodičů o své děti pečovat, ale také bohužel i tragické události nebo trestná činnost na dětech.  

Práce pěstounů je mimořádně náročným posláním, které dává opuštěným dětem šanci vyrůstat v rodinném prostředí, v novém domově s otevřenou náručí a pomocí. Že se často jedná o náročnou činnost, by mohli pěstouni vyprávět velmi dlouho. O to víc bychom si jich měli vážit my všichni, kteří nemáme možnost či sílu na to, se o takové děti postarat.

Život však přináší řadu nečekaných zvratů a někdy nám nedá prostor těmto lidem poděkovat. Tak jako u paní Jiřiny Riedlové, pěstounky, která ke dvěma synům přijmula do pěstounské péče a postupně vychovala dalších 23 dětí. Paní Riedlová nás bohužel v tomto týdnu navždy opustila. Patří ji náš hluboký obdiv, poděkování za její obětavost a uznání za to, že se rozhodla opuštěným a ohroženým dětem takovýmto způsobem pomáhat.