Umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, představuje dočasné řešení situace v krizovém období jeho života. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopní převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina.

Ale život přináší různé situace, a tak se může stát, že se z pěstounů na přechodnou dobu stanou „dlouhodobí“ pěstouni. Jako v případě paní Heleny a jejího partnera, pana Pavla.

Paní Helena byla v evidenci pěstounů přes rok, když jí během letních prázdnin v roce 2018, byly svěřeny do pěstounské péče na přechodnou dobu sourozenci, dva chlapci – dvouletý Ivoš a čtyřletý Marek.

Během prvotního vyšetření psycholožka zjistila, že oba chlapci byli výrazně zanedbaní, jejich psychomotorický vývoj byl opožděný ve všech sledovaných oblastech. Obě děti měly navíc silnou poruchu citové vazby v důsledku nedostatečné péče ze strany rodičů.

Oba chlapci udělali během roku v rodině paní Heleny výrazný pokrok, zejména v rámci psychomotorického vývoje a řeči. Návrat dětí zpět do péče biologických rodičů nebyl možný, bohužel se nepodařilo najít ani vhodnou pěstounskou rodinu. V této situaci se paní Helena rozhodla požádat o svěření chlapců do pěstounské péče.

To vše se událo před dvěma lety.

Nyní oba chlapci vyrůstají v dlouhodobé pěstounské péči. Ivoš i Marek navštěvují mateřskou školu, a v rodině dobře prospívají. Protože jsou chlapci v rodině již dobře zadaptování, rozhodla se pěstounka přijmout do rodiny další dítě. Situace v rodině je stabilizovaná. Rodina má kapacitu na přijetí dalšího člena, takže paní Helena čeká na vytipování dalšího dítěte – tentokrát by mezi sebe rádi přijali holčičku.

Příklady ze života ukazují, že některé věci mohou dopadnout jinak, než jak je člověk plánuje. Krajskému úřadu schází takto šikovná pěstounka na přechodnou dobu jako je paní Helena. Pro kluky je ale moc dobře, že mají stabilní rodinu, která brzy nejspíše ještě rozroste.