Pěstounů na přechodnou dobu dlouhodobě ubývá. V počátcích této péče, k nám na krajský úřad, přicházelo i 50 žádostí ročně, postupně se počet žadatelů ustálil na počtu cca 15 žádostí za rok. Poslední dva roky  je počet nových žadatelů, již jen v řádu jednotek. V roce 2019 přišly celkem 4 žádosti, a v letošním roce zatím jenom dvě. Je otázkou proč tomu tak je.

Jedná se o náročnou profesi, která není nejen společensky doceněna, a dle našeho názoru, není v současné době ani dostatečně finančně ohodnocena. Dne 23.6.2020 Vláda na svém jednání projednala připravovanou novelu zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která ve svém návrhu měla navýšení finančního ohodnocení a zejména motivaci k péči o více dětí. Aktuálně je největší problém, umístit děti v sourozeneckých skupinách do pěstounské péče. Většina dětí v sourozeneckých skupinách, tak končí v dětských domovech. Bohužel Vláda nakonec schválila novelu zákona v pozměněné variantě, která stanovuje odměnu pěstouna na částku 22000 Kč hrubého. Navýšení ohodnocení je tedy o 2000 Kč hrubého po sedmi letech! Nebude to znamenat konec tohoto typu péče?

viz např. i článek na www.novinky.cz: zklamaní pěstouni