Přípravy pěstounů probíhaly i v době pandemie koronaviru. Jednalo se o letošní první přípravy a díky pandemii byly jiné oproti normálu. Pro všechny to byla nová zkušenost jak pro lektory, tak pro účastníky příprav. Zajímal nás proto názor lektorů, kteří se museli této době přizpůsobit a zvolit zcela odlišný přístup. Požádali jsme je o krátké shrnutí.

Máme za sebou první běh příprav nových náhradních rodičů. V tomto případě velmi unikátní. V polovině přípravného kursu nás dostihla vládní epidemiologická opatření, museli jsme přejít do (nikoli ilegality) on-line formy setkávání. Naši frekventanti byli úžasní, prokázali nebývalou pohotovost a flexibilitu k novým a netradičním metodám. Ostatně flexibilita a připravenost zkoušet nové věci je tou nejlepší vstupenkou do toho krásného a nevyzpytatelného dobrodružství jménem Náhradní rodinná péče. I pro nás lektory to byla nová zkušenost, objevili jsme další možnosti své práce. Přestože bylo velmi zajímavé setkávat se společně na dálku ve svých domovech, těšíme se, že v dalším kursu se opět budeme vídat naživo a plně tak využijeme i nepostradatelnou skupinovou dynamiku a zdroje a zkušenosti všech. Podle všeho Vás na další přípravný kurs čeká velká skupina, i za to jsme rádi. S jednou skupinou jsme se tedy rozloučili, bylo nám opravdu potěšením a ctí být s vámi. Na další se pak těšíme, velké díky, že do TOHO chcete jít.“

Za lektorský tým PRIDE

Martina Kučerová, Michal Klíma