V době trvání nouzového stavu prozatím psychologické vyšetření na KÚ neprobíhá.

Pro náhradní rodiče v Královéhradeckém kraji a děti, které mají svěřeny do péče, je k dispozici telefonická v pracovní době od 8.00 do 15.00 hodin psychologická podpora. Tato linka je určena pěstounům, osvojitelům či jejich přijatým dětem, kteří se v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a z něj vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra jejich úzkostí či obav překračuje pro ně únosnou mez. K dispozici jsou psycholožky Krajského úřadu:

Mgr. Ilona Krejčová: 607 029 833

Mgr. Lenka Nixová: 607 053 204