Den pěstounství v Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem, který se uskutečnil v neděli 8. 9. 2019, zahájil Týden pěstounství na celém území Královéhradeckého kraje. Hlavní myšlenkou akce bylo poděkování stávajícím pěstounům a celková podpora myšlenky pěstounství. V průběhu akce vystoupila herečka Nela Boudová s pěstounskou dcerou Sašenkou. Pěstounské rodiny a všichni ostatní si mohli poslechnout dětský pěvecký sbor Carpe Diem, shlédnout soubor lidových písní a tanců Zpěvanky a pozorovat křest královédvorské želvy. Během programu byly zmíněny základní informace o pěstounské péči, např. jaké děti hledají náhradní rodinu a kolik takových dětí je. Slova se ujal také náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pan Ing. Vladimír Derner, který zdůraznil důležitost pěstounství a všem pěstounským rodinám poděkoval. Všem zúčastněným byl k dispozici info stánek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seznamující s problematikou náhradní rodinné péče a zábavné aktivity neziskových organizací doprovázejících pěstounské rodiny v Královéhradeckém kraji. Děti měly možnost navštívit stánek s malováním na obličej, vyzkoušet si obří bublifuk a v neposlední řadě prozkoumat krásy celé ZOO. V průběhu celé akce byl v kinosále královédvorské ZOO promítán dokument „Rodiče napořád“ a současně zde byla prezentace výstavy „Hledáme pěstouny“. Autentičnost celého dne zajistily všudypřítomné proužky, které byly zvoleny jako podporující znak pěstounství a každý tak mohl podpořit myšlenku pěstounství účastí v jakémkoliv pruhovaném oblečení. Celou akci příjemně moderoval Jan Tuna.

Pořadatelem akce byl Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Centrum pro rodinu Klubko.