V roce 2018 Královéhradecký kraj odstartoval kampaň Staň se náhradním rodičem za účelem rozšíření povědomí o náhradní rodinné péči. Od té doby je i nadále hlavním cílem najít náhradní rodiče pro děti, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách.

Chceme, aby téma náhradní rodinné péče bylo vidět a slyšet častěji, nejen o Týdnu pěstounství. Na této kampani pracuje tým odborníků, který pravidelně zasedá u kulatého stolu a hledá cesty, jak perspektivě rozvíjet oblast náhradní rodinné péče v našem kraji. V roce 2019 a 2020 jsou aktivity spojené s kampaní realizovány v rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI“.