Aktuality2020-06-29T15:01:07+02:00

Pěstounská péče na přechodnou dobu vždy nekončí návratem dítěte zpět k jeho biologické rodině

13. července 2020|

Umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, představuje dočasné řešení situace v krizovém období jeho života. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, [...]

Jak často u nás ve skutečnosti dochází k selhání pěstounské péče? Jaké jsou nejčastější důvody a jaké jsou rizikové faktory vedoucí k předčasnému ukončení?

28. května 2020|

Rádi bychom vás informovali o nové Výzkumné zprávě organizace Lumos. Zpráva se zaměřuje na problematiku předčasného ukončování pěstounské péče v České republice. Jak často u nás ve skutečnosti dochází k selhání [...]