Ministerstvo zdravotnictví připravilo metodický pokyn, jehož cílem je sjednocení postupu poskytovatelů zdravotních služeb stran uplatňování práva nezletilého pacienta na přítomnost jeho zákonných zástupců a osob blízkých při poskytování zdravotních služeb.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MZČR a nebo Metodickém pokynu k přítomnosti zákonných zástupců a osob blízkých u dětí při poskytování zdravotních služeb.

Kde se v metodickém pokynu mluví o zákonných zástupcích, mají se tím na mysli také osoby určené zákonným zástupcem, pěstouni nebo jiné osoby, do jejíž péče bylo dítě na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřeno.

Přikládáme odkaz na krátký příspěvek z webu Rodinná sít k tomuto tématu.