V rámci postupující Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny se snažíme inspirovat dobrou praxí z jiných krajů ČR. Děkuji tímto za čas i ochotu sdílet informace řediteli Dětského domova Holice, panu magistru Jaroslavu Douškovi.

Také zde již zařízení prošlo rozsáhlou transformací a má i svá zajímavá specifika. Jako jeden z mála má dětský domov vlastní sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Má tedy k dispozici daleko více prostoru a nástrojů k práci s rodiči umístěného dítěte, případně s rodinou, u které umístění hrozí. Přechod dítěte do nebo z dětského domova zpět do rodiny tak může probíhat za intenzivní spolupráce a má tak daleko větší šanci na úspěch.

Další zajímavostí je tzv. „návštěvní byt“, který ale nesupluje návštěvní místnost. Slouží pro kontakt dětí s rodiči, kteří sami nemají místo, kam by si dítě např. na víkend odvezli. Mají možnost s dítětem strávit víkend přímo zde. Během této doby plně zajišťují péči o dítě, včetně stravy. Dětský domov v Holicích zřizuje také jeden byt v běžné zástavbě města a dva tréninkové byty, které slouží k postupnému osamostatňování dětí a mladých dospělých. Ani v Holicích nenaleznete centrální jídelnu. Jídlo se plně připravuje v kuchyních na bytech a dětských skupinách.

Transformace zde začala v roce 2012, takže přechod k současnému stavu trval zhruba 9 let a zdaleka neměl hladký průběh. Ani zde nemá pan ředitel dojem, že by byl dětský domov v cíli. Transformace je dynamický proces, který stále pokračuje a není bez překážek. Za největší potíže označuje pan ředitel nedostatek finančních prostředků, chybějící diagnostiku a nesourodost požadavků školní inspekce a státního zastupitelství. I zde pan ředitel naráží na zastaralou legislativu, ve které je třeba v transformaci hledat legální cesty k modernizaci péče o ohrožené děti.

V našem kraji nás k deinstitucionalizaci čeká ještě dlouhá cesta. Je třeba respektovat specifika jednotlivých dětských domovů a transformaci neuspěchat. Žádná radikální změna se nestane přes noc. Nicméně jsme již za startovní čarou a míříme k prvním transformačním plánům.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

koordinátor transformace péče o ohrožené děti

Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000330