V Královéhradeckém kraji je sedm dětských domovů, které transformace čeká. Některé ale pracují na zkvalitňování a individualizaci péče o děti už mnoho let. I ve velké budově je možné zřídit menší dětské skupiny, individuálně vycházet vstříc zájmům dětí a připravovat děti na samostatný život. K dalším velkým změnám jsou ale nutné finanční i personální zdroje a velká podpora Královéhradeckého kraje i MŠMT.

Mezi sídlem dětského domova v Poličce a dalšími rodinnými domky v ulici nepoznáte rozdíl. Sama ředitelka Miroslava Přiklopilová říká, že většina obyvatel pravděpodobně vůbec neví, že tu nějaký dětský domov je. Mimo tento rodinný domek zřizuje zařízení ještě dva byty v běžné zástavbě. Cesta od velké budovy s ústavním režimem k životu v běžných domácnostech nebyla ani jednoduchá a ani rychlá. Přinesla ale mnoho pozitiv, která vnímají také vychovatelé.

Děkuji paní ředitelce za ochotu podělit se o cenné zkušenosti s transformací. Cíle transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji míří podobně vysoko a je povzbuzující zažít, že už se to někde podařilo. Náš kraj může být ten další.

Mgr. Tereza Čejková, DiS.

koordinátor transformace péče o ohrožené děti

Podpora procesu transformace péče o ohrožené děti v Královéhradeckém kraji

Reg. č.: CZ.03.02.02/00/22_006/0000330