Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje podporu náhradní rodinné péče (NRP) za svoji dlouhodobou prioritu. I díky projektu „Standardizace procesů zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“ může aktivně podporovat zapojené kraje, mapovat jejich potřeby v oblasti NRP a snažit se nacházet ideální scénáře, jak zvýšit počet zájemců a zájemkyň o NRP pro ohrožené děti.

Projekt byl spuštěn k 1.11.2022 a jeho realizace potrvá do 31. 12. 2025. Ve stanoveném čase bude snaha o zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení NRP pro ohrožené děti. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem NRP pro děti se specifickými potřebami.

Více informací naleznete ZDE