V rámci Nadace Komerční banky – Jistota nyní probíhá grantová výzva zaměřená na podporu oblasti náhradní rodinné péče.

Cílem grantové výzvy je:

  • podpora zdravého vývoje dětí v náhradní rodinné péči
  • prevence a práce s traumaty dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči
  • prevence vzniku výchovných a vztahových problémů v náhradních rodinách
  • diagnostická a terapeutická pomoc sociálně slabým rodinám a podpora a pomoc dětem na prahu dospělosti s převzetím zodpovědnosti za svůj život

Cílovou skupinou jsou:

  • děti odloučené od své biologické rodiny
  • děti týrané, zanedbávané, zneužívané
  • děti vyrůstající v náhradní rodinné péči
  • osoby pečující o děti v náhradní rodinné péči

Více informaci naleznete ZDE.