Dovolujeme si vás informovat o vydané knižní  novince. TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ je metodika pro výuku skupin pěstounů a adoptivních rodičů založená na teorii attachmentu a znalosti vývojového traumatu. Autorkou je klinická psycholožka Kim S. Goldingová. Přeložila Jana Kovařovicová a kol.

Více o knize a možnost objednání se slevou zde: ZDE

Vychovávat děti, které byly vystaveny zanedbávání, týrání či zneužívání nebo prožily opuštění či ztrátu své biologické rodiny, není jednoduché. Adoptivní rodiče i pěstouni mnohdy obtížně hledají cesty, jak pomoci svým dětem překonat následky tzv. vývojového traumatu.

Zkušenost ukazuje, že tyto děti potřebují vedle běžné výchovy i léčivé rodičovství, které zohledňuje jejich vývojové a terapeutické potřeby. Mluvíme o  tzv. terapeutickém rodičovství založeném na dyadické vývojové psychoterapii DDP (DDP informed Therapeutic parenting), které nabízí porozumění dopadu vývojového traumatu na vývoj a jednání dětí, učí adoptivní rodiče a pěstouny rozumět jejich vnitřnímu světu a pomáhá jim nalézat účinné výchovné intervence.

Tato kniha jako první seznamuje i české čtenáře s konceptem terapeutického rodičovství a nabízí jim ucelenou a do hloubky propracovanou metodiku jeho skupinové výuky v 18 setkáních a to včetně řady praktických pracovních listů.

Vedle knihy samotné nabízíme sociálním pracovníkům či psychologům, kteří by rádi skupiny vedli i možnost zúčastnit se akreditovaného vzdělávání vedeného autorkami českého překladu, které  je knihou provedou a předají jim své zkušenosti z vedení skupin (více na info@attachment.cz).

Plné hnízdo 2: Kiklhornová

16. června 2024|

„Nemusí se mi líbit, hlavně že se líbí dítěti,“ říká o budoucích rodičích svých „sazeniček“ přechodná pěstounka Jana Kiklhornová. Svou touhou začít s pěstounstvím objevila při práci ve vězení, kde si všimla, že spoustě [...]

Plné hnízdo 2: Kuční

9. června 2024|

Každý z nás občas musí obhajovat svůj výchovný styl, ale pěstounští rodiče se s tím potýkají rozhodně častěji. Využívají totiž terapeutické rodičovství a to je pro mnohé běžné rodiče i prarodiče na první pohled [...]

Náhradka

6. června 2024|

Každé dítě by mělo vyrůstat doma Novinářka Barbora Postránecká a fotografka Jana Plavec  zachycují příběhy těch, kterým osud nadělil těžký začátek života. Jaké to je být pěstoun? Co všechno to obnáší? Jaký je rozdíl mezi pěstounstvím [...]

Bábovkový den

3. června 2024|

Tento den na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje zasedala Pracovní skupina NRP a zároveň porada vedoucích Orgánů sociálně právní ochrany dětí z Královéhradeckého kraje. Sociální pracovnice krajského úřadu a členové pracovní skupiny NRP upekli bábovky [...]