Tématem péče o děti, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, se Pardubický kraj systematicky zabývá od roku 2014. Své výsledky nyní prezentoval na celostátní konferenci „Změny v péči o ohrožené děti“, která se konala 9. června v Pardubicích.

Více informací ZDE

Královéhradecký kraj se nechal inspirovat již dříve a v současné době připravuje řadu dílčích kroků k Transformaci péče o ohrožené děti na území Královéhradeckého kraje. Aktuálně vrcholí příprava strategického dokumentu, který bude dávat rámec systémovým změnám v této oblasti, tak aby jednotlivé kroky byly koordinované a vzájemně na sebe navazovaly.