Od 1.7.2022 došlo ke zvýšení životní a existenčního minima. Tento krok má dopad v oblasti řady dávek – blíže např.  Tisková zpráva MPSV . Pokud jde o dávky pěstounské péče, dochází ke zvýšení příspěvku při pěstounské péči. Konkrétní částky naleznete ve srovnávací tabulce,  Tabulka -odměna pěstouna a příspěvek při PP – zvýšení ŽM od července 2022.

Úřad práce ČR přepočte výše automaticky, není potřeba o zvýšení příspěvku při pěstounské péči žádat. Nezprostředkovaní pěstouni budou o zvýšení a konkrétní částce ze strany ÚP vyrozuměni. Ke zvýšení dochází od července 2022, promítne se tedy ve výplatě za červenec v měsíci srpnu.

Dále také nabyl účinnosti zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento příspěvek činí 5 000 Kč a za podmínek daných tímto právním předpisem na něj mají nárok rovněž děti svěřené do náhradní rodinné péče. Blíže např. zde: d50b174f-a671-5444-801d-4c72d50301c9 (mpsv.cz).

tým NRP